Klub Głuchych Mam

Uczestniczki Klubu Głuchych Mam

Wszystkie g/Głuche Mamy chcące wziąć udział w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do Klubu Głuchych Mam.

FORMULARZ

Projekt skierowany jest do g/Głuchych Matek, czyli kobiet posiadających dziecko/dzieci lub będących w ciąży. Pośrednio z projektu skorzystają także ich dzieci, mężowie, partnerzy i inni członkowie rodziny.

 

UCZESTNICZKA PROJEKTU KGM

Naszą GŁÓWNĄ grupą docelową są Mamy, które mają przynajmniej 1 dziecko w wieku od 0 do 7 roku życia. Oznacza to, że Mama, której dziecko w roku 2022 kończy siedem lat (rocznik 2015), także może korzystać z działań projektowych w 2023 roku (pod warunkiem, że zgłosiła się do projektu w 2022 roku).

Udział we wszystkich działaniach projektowych jest bezpłatny. Dodatkowo uczestniczce ze środków projektu sfinansujemy:

 • koszt wstępu do sali zabaw, rezerwacji stolika/sali oraz drobnego poczęstunku (dotyczy spotkań integracyjnych na żywo)
 • koszt uczestnictwa w warsztacie ze specjalistą oraz drobnego poczęstunku (dotyczy spotkań specjalistycznych na żywo)

 

GOŚĆ PROJEKTU KGM

Naszą DODATKOWĄ grupą docelową są Mamy, które mają dziecko/dzieci powyżej 7 roku życia lub są w ciąży.

Gość może uczestniczyć w działaniach projektowych bezpłatnie, jednak:

 • wszystkie dodatkowe koszty musi pokryć we własnym zakresie (np. wstęp do bawialni czy poczęstunek)
 • w przypadku działań z ograniczoną liczbą miejsc, priorytet mają Mamy-uczestniczki

 

LIDERKA LOKALNA PROJEKTU KGM

Mamy nadzieję, że spośród wyżej opisanych dwóch grup docelowych (czyli g/Głuchych Mam), pojawią się liderki, które wolontariacko zechcą zaangażować się w działania projektowe, na przykład:

 • wymyślać i organizować spotkania integracyjne na żywo
 • prowadzić i moderować spotkania integracyjne na żywo i online
 • uzupełniać bazę wiedzy w PJM o rodzicielstwie

Liderki lokalne w zamian za swoje zaangażowanie:

 • zostaną objęte programem wsparcia ich działań (mentoringiem)
 • wezmą udział w rekrutacji na wyjazdowe szkolenie dla Liderek KGM wiosną 2023 r.
 • wezmą udział w rekrutacji na wyjazdowy event podsumowujący projekt dla Liderek KGM zimą 2023 r.
 • w przypadku gdy ich dziecko ma skończone 7 lat – sfinansujemy im koszty uczestnictwa w spotkaniach specjalistycznych i integracyjnych (np. wstęp do bawialni czy poczęstunek)