Klub Głuchych Mam

O projekcie

Tekst

Harmonogram

Tekst

Tekst

Koordynatorki

Ania Butkioewicz - Mazowsze

Karolina Nawrot - Małopolska

Basia Cholewa - Śląsk

Organizator

Fundację Między Uszami tworzą przede wszystkim kobiety będące matkami, dlatego też już dawno pojawił się ten temat wśród naszych inicjatyw. Głucha Mama to autorski projekt Fundacji Między Uszami, który narodził się w 2017 r. Nie było wtedy w Polsce (i wciąż brakuje) dedykowanych głuchym kobietom/rodzicom materiałów prezentujących treści w Polskim Języku Migowym (PJM) na temat ciąży, porodu, opieki nad małym dzieckiem.

Oprócz projektów skierowanych bezpośrednio dla głuchych kobiet / matek Fundacja realizuje projekty edukacyjne w PJM dedykowane głównie dzieciom i młodzieży (największe z nich to “Migane Lektury” i cykl historyczny obejmujący niemal wszystkie najważniejsze wydarzenia z historii Polski). FMU propaguje wiedzę na temat profilaktyki HIV/AIDS (projekty “AIDS is still dangerous”, “HIV - ojej, co to jest”, “AIDS i ciążą”) oraz promuje różne aspekty Kultury Polskiej i Kultury Głuchych (projekty “Nie Bądź Głuchy na Kulturę”, “Kultura przekracza granicę dźwięku”, “Polska w Geście”). Wszystkie projekty Fundacji dostępne stronie www.miedzyuszami.pl w zakładce “projekty”.

Finansowanie

Tekst

Nasz projekt finansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Jest to rządowy program dla organizacji pozarządowych, czyli fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych – skrót z angielskiego NGO. Celem tego programu jest większa aktywność obywateli i NGO w życiu publicznym. I tego dotyczy też nasz projekt – chcemy, żeby głuche mamy stały się bardziej aktywne, żeby czuły się pewniej i lepiej w społeczeństwie. Program FIO jest kierowany przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. NIW kieruje też innymi programami, takimi jak pomoc dla NGO, wolontariuszy, harcerzy, czy edukacji na terenach wiejskich. Więcej o FIO i o NIW możecie przeczytać na ich stronie – www.niw.gov.pl