Klub Głuchych Mam

 

   


O projekcie

Klub Głuchych Mam jest kontynuacją projektu, który Fundacja Między Uszami z Krakowa realizowała w 2020 roku. Tym razem będziemy działać w całej Polsce i zapewnimy więcej możliwości! Projekt jest otwarty na g/Głuche Kobiety w ciąży i Mamy, zwłaszcza z dziećmi do 7 roku życia. Cele projektu są proste – chcemy aktywizować i integrować g/Głuche Mamy. Chcemy podnieść ich poziom wiedzy na tematy związane z macierzyństwem, wychowaniem dzieci i samodoskonaleniem. Chcemy stworzyć społeczność wokół Klubów Głuchych Mam – sieć kontaktów, które będą przynosić korzyści w przyszłości.

Od września 2022 roku do grudnia 2023 roku odbędą się bezpłatnie w PJM:

  • Spotkania integracyjne na żywo w bawialniach i online – dla g/Głuchych Mam i dzieci;
  • Warsztaty na żywo w salach szkoleniowych i online – dla g/Głuchych Mam (bez dzieci);
  • Szkolenia wyjazdowe – dla najaktywniejszych Mam-liderek klubów;
  • Kursy e-learningowe – dostępne dla wszystkich.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, wypełnij formularz online, a my skontaktujemy się z Tobą. Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu i na profilu Facebook Głucha Mama. Zapraszamy! Projekt jest finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Historia Klubu Głuchych Mam

Pomysł projektu dla g/Głuchych Mam powstał w 2019 roku – zespół FMU opracował wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Nasza propozycja bardzo się spodobała i dostaliśmy dofinansowanie. Dzięki temu zrealizowaliśmy w 2020 roku działania klubów w Małopolsce, na Śląsku i Mazowszu. Niestety pandemia koronawirusa i restrykcje, zmieniły sporo naszych planów, a zwłaszcza spotkania na żywo. Mimo trudności zrealizowaliśmy projekt z dużym sukcesem. Opis wszystkich aktywności znajdziesz na tej stronie internetowej. W 2021 roku złożyliśmy wniosek do programu grantowego NOWEFIO na kontynuację KGM. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania. Dlatego też w 2021 roku nic konkretnego się nie działo. Ale my się nie poddajemy! Ponownie złożyliśmy wniosek do programu NOWEFIO na początku 2022 roku. Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie na działania i aktywności aż do końca 2023 roku! Jeśli chcesz wiedzieć co się dzieje w Klubie Głuchych Mam, odwiedzaj profil Głucha Mama na Facebooku, profil Fundacji Między Uszami na Instagramie oraz sprawdzaj aktualności na tej stronie internetowej.


Klub Głuchych Mam 2020

O projekcie

Informacje o projekcie
Chcę zaprosić Was do projektu „Klub głuchych mam”, którego celem jest zachęcenie głuchych mam do wyjścia z domu, spotkania się z innymi głuchymi kobietami, mamami, ich integracja, przekazanie im ciekawych i ważnych informacji. Projekt skierowany jest do wszystkich matek głuchych zamieszkujących w województwie mazowieckim, małopolskim lub śląskim, które posiadają dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz kobiet w ciąży. Projekt będzie odbywał się w 3 miastach – Warszawie, Krakowie i Katowicach, w okresie czerwiec-listopad 2020 roku. Miejscem spotkań Klubu głuchych mam będą lokale – kawiarnie, bawialnie – przyjazne małym dzieciom lub parki. W każdym z tych miast raz w miesiącu odbędą się spotkania Klubu gdzie mamy będą poznawać się, rozmawiać, wymieniać doświadczeniami macierzyństwa. Dodatkowo w każdym mieście odbędą się też po 2 spotkania z ekspertami lub znanymi blogerami, zajmującymi się tematem dzieci i wychowania, tłumaczone na PJM. W czasie spotkań będzie obecna opiekunka dla dzieci. Spotkania ze specjalistami zostaną nagrane na kamerę i zaprezentowane podczas konferencji online dla głuchych mam z całej Polski. Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu zostanie opłacony wstęp do bawialni oraz zwrócone koszty dojazdu na miejsce spotkania. Nie ma obowiązku być na wszystkich spotkaniach. Chcemy stworzyć też internetową społeczność głuchych mam opartą na profilu FB Głucha Mama oraz zachęcić Was do tworzenia klubów głuchych mam w całej Polsce. Dlaczego chcemy, żebyś uczestniczyła w projekcie? Klub umożliwi Tobie spędzenie czasu w grupie kobiet będących w podobnej sytuacji życiowej i emocjonalnej, pozwoli na nawiązanie nowych znajomości i stworzenie grupy wsparcia, zwiększy wiedzę z zakresu rodzicielstwa poprzez wymianę doświadczeń, będzie pretekstem do wyjścia z domu i oderwania się od codziennych obowiązków domowych, zmniejszy Twoje poczucie izolacji i frustracji. Projekt realizuje Fundacja Miedzy Uszami, a finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Z powodu sytuacji związanej z koronawirusem działania zaplanowane w projekcie mogą ulec zmianie – o takich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Tekst

Harmonogram

Harmonogram cz. 1
Przedstawię Wam informacje o harmonogramie działań projektu Klub głuchych mam, który Fundacja Między Uszami realizuje od czerwca do listopada 2020 roku. Rekrutacja: Zapraszamy głuche mamy z województwa mazowieckiego, małopolskiego lub śląskiego, które posiadają dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz głuche kobiety w ciąży. Zachęcamy zwłaszcza mamy z małych miejscowości, gdyż zwracamy koszty dojazdu na spotkania. Zapisy do projektu rozpoczynają się już teraz i będą trwać przez cały okres projektu. Można dołączyć do spotkań Klubu w każdym momencie. Nie trzeba być na wszystkich spotkaniach. Jak się zapisać? Wypełnij i odeślij do nas prosty formularz zgłoszeniowy. Skontaktują się z Tobą koordynatorki regionalne, które poprzez wideo- komunikatory zapytają np. o motywację do udziału w projekcie, sytuację rodzinną, interesujące Cię tematy, możliwość udziału w spotkaniach.

Tekst

Harmonogram cz. 2
Spotkania Klubu: Będą odbywały się w Warszawie, Krakowie i Katowicach – stolicach województw, w których jest realizowany projekt. W każdym z tych miast odbędzie się 6 spotkań w okresie od czerwca do listopada trwających około 3 godzin. Spotkania zorganizujemy w lokalach przyjaznych rodzicom z małymi dziećmi – kawiarniach, bawialniach lub w parkach. Informacje o terminach spotkań znajdziesz na profilu FB Głucha Mama. Spotkania ze specjalistami: W każdym z 3 stolic województw od września do listopada, odbędą się po 2 spotkania ze specjalistami lub Glogerami dotyczące rodzicielstwa, dzieci i wychowania. Na profilu FB Głucha Mama będziemy prezentować sylwetki i strony www różnych specjalistów, następnie poprosimy Was o wybór tematu i prelegenta. Konferencja online: Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja online, na której zaprezentowane zostaną nagrania spotkań ze specjalistami. Dlatego nic nie stracicie – wiedza specjalistów będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Społeczność w Internecie: Dzięki działaniom Klubów, kontaktom bezpośrednim i online, budowaniu grupy na Facebooku, chcemy stworzyć społeczność głuchych mam, która będzie wymieniać się informacjami i poradami oraz wspierać się w problemach.

Tekst

Koordynatorki

Ania Butkioewicz - Mazowsze

Karolina Nawrot - Małopolska

Basia Cholewa - Śląsk

Organizator

Fundację Między Uszami tworzą przede wszystkim kobiety będące matkami, dlatego też już dawno pojawił się ten temat wśród naszych inicjatyw. Głucha Mama to autorski projekt Fundacji Między Uszami, który narodził się w 2017 r. Nie było wtedy w Polsce (i wciąż brakuje) dedykowanych głuchym kobietom/rodzicom materiałów prezentujących treści w Polskim Języku Migowym (PJM) na temat ciąży, porodu, opieki nad małym dzieckiem.

Oprócz projektów skierowanych bezpośrednio dla głuchych kobiet / matek Fundacja realizuje projekty edukacyjne w PJM dedykowane głównie dzieciom i młodzieży (największe z nich to “Migane Lektury” i cykl historyczny obejmujący niemal wszystkie najważniejsze wydarzenia z historii Polski). FMU propaguje wiedzę na temat profilaktyki HIV/AIDS (projekty “AIDS is still dangerous”, “HIV - ojej, co to jest”, “AIDS i ciążą”) oraz promuje różne aspekty Kultury Polskiej i Kultury Głuchych (projekty “Nie Bądź Głuchy na Kulturę”, “Kultura przekracza granicę dźwięku”, “Polska w Geście”). Wszystkie projekty Fundacji dostępne stronie www.miedzyuszami.pl w zakładce “projekty”.

Finansowanie

Finansowanie z FIO
Dziś chciałam Wam opowiedzieć o instytucji, dzięki której spotkania Klubów głuchych mam mogą być realizowane. Nasz projekt finansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Jest to rządowy program dla organizacji pozarządowych, czyli fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych – skrót z angielskiego NGO. Celem tego programu jest większa aktywność obywateli i NGO w życiu publicznym. Dlatego celem naszego projektu KGM jest tak, aby głuche mamy stały się bardziej aktywne, żeby czuły się pewniej i lepiej w społeczeństwie. Program FIO jest kierowany przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. NIW odpowiada za programy, nie tylko pomoc dla NGO, ale też wolontariuszy, harcerzy, czy edukacji na terenach wiejskich (mają tam ograniczoną dostępność). Więcej o FIO i o NIW można zobaczyć na stronie – www.niw.gov.pl

Tekst

Nasz projekt finansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Jest to rządowy program dla organizacji pozarządowych, czyli fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych – skrót z angielskiego NGO. Celem tego programu jest większa aktywność obywateli i NGO w życiu publicznym. I tego dotyczy też nasz projekt – chcemy, żeby głuche mamy stały się bardziej aktywne, żeby czuły się pewniej i lepiej w społeczeństwie. Program FIO jest kierowany przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. NIW kieruje też innymi programami, takimi jak pomoc dla NGO, wolontariuszy, harcerzy, czy edukacji na terenach wiejskich. Więcej o FIO i o NIW możecie przeczytać na ich stronie – www.niw.gov.pl


Uczestniczki

Uczestniczki Klubu głuchych mam
Projekt Klub głuchych mam skierowany jest do głuchych mam, które mają dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz do głuchych kobiet w ciąży. Spotkania będą odbywać się będzie w 3 miastach – Warszawie, Krakowie i Katowicach od czerwca do listopada 2020 roku. Mogą brać udział głuche mamy z terenu województwa mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. Jeśli mieszkasz w mniejszym mieście lub miejscowości i będziesz na spotkaniu, dostaniesz zwrot pieniędzy za przejazd komunikacją publiczną lub samochodem. Jeśli spełniasz warunki udziału w projekcie, wypełnij prosty formularz dostępny TUTAJ. Koordynatorki regionalne skontaktują się z Tobą w PJM poprzez wideo-komunikatory lub poprzez maila i chat. Będą opowiedzieć o projekcie, zadadzą dodatkowe pytania potrzebne do realizacji projektu np. o motywację do udziału w projekcie, tematy które Cię interesują, o to z jakimi specjalistami chciałabyś się najbardziej spotkać, o terminy spotkań Klubu. Też odpowiedzą na Twoje pytania. Udział w spotkaniach klubów jest dobrowolny. Będzie ich 6, nie trzeba być na każdym spotkaniu. Możesz przyjść na 1 spotkanie, kilka lub wszystkie. Będziesz mieć wpływ na cały projekt, na charakter spotkań Klubu i tematykę poruszanych tematów. Pomogą w tym proste ankiety, które będziemy udostępniać poprzez mail i Facebook. Dzięki udziałowi w projekcie będziesz mogła spotkać się w miejscu przyjaznym dzieciom, w miłej atmosferze, z innymi kobietami w podobnej sytuacji życiowej, porozmawiać, wymienić się informacjami, nawiązać przyjaźnie. Komunikacja i przekazywanie wiedzy odbywać się będzie w PJM.

Tekst

Formularz zgłoszeniowy
Czy pamiętasz o tym, że REKRUTACJA do projektu Klub głuchych mam ruszyła w maju? Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z vlogami o projekcie na stronie www.klubgm.miedzyuszami.pl oraz na FB Głucha Mama. W razie wszelkich niejasności można zgłosić się do koordynatorki swojego województwa. Zapraszamy Cię do wypełnienia pierwszej części formularza. Edytowalny plik Word odeślij na skrzynkę mailową fundacja@miedzyuszami.pl, a koordynatorka z Twojego województwa skontaktuje się z Tobą i porozmawia w PJM odnośnie pytań z drugiej części formularza. Podczas rozmowy możesz zadać swoje pytania dotyczące projektu, jednocześnie koordynatorka wytłumaczy dokładnie jak będzie przebiegać projekt ;)Na koniec wydrukuj zgodę na przetwarzanie danych osobowych z ostatniej strony (nr 4) formularza, wpisz datę i podpisz się czytelnie, zrób zdjęcie lub skan, a następnie wyślij na naszego maila. Wersję papierową zgody przynieś na spotkanie Klubu Głuchych Mam.

Tekst

Ankiety - ważne dla nas i dla was

Ankiety – ważna sprawa
Cześć! W ramach projektu Klub głuchych mam będziemy Was często o coś pytać w formie ANKIET. Podczas spotkań Klubu na żywo oraz na Facebooku będą pojawiać się takie ankiety. Te ankiety – po co? Żebyśmy mogli lepiej przygotować, wiedzieć co jest Wam potrzebne, np. jakie tematy Was interesują i chcecie wiedzieć o nich więcej, to dzięki ankietowi, będziemy wiedzieć i dostosować treść postów na profilu FB Głucha Mama, jakich specjalistów chcecie zaprosić na spotkania, to będziemy mogli to zorganizować spotkanie z konkretną osobą – specjalistą. Bez tego byłoby ciężko i nie wiadomo, czy coś Was zadowoli. Te ankiety ułatwią nam pracę i sprawią, że projekt będzie lepszy i głuche matki mogą być z tego zadowolone. Dlatego zapytamy ile macie dzieci, jakie tematy Was interesują, a nawet w jakim lokalu chcecie zorganizować spotkanie Klubu, jeśli jest takie miejsce, gdzie czujecie się dobrze i swobodnie, to także dzięki ankietowi będzie łatwiej zorganizować. Dlatego, gdy pojawią się posty z ankietami, proszę, to naprawdę zajmie Wam tylko chwilkę, postarajcie się je wypełnić, proszę. Pozdrawiam Wszystkich!

Tekst